ایجاد gzip compression در سرور آپاچی برای افزایش سرعت سایت

وقتیکه یک کاربر به وبسایت شما مراجعه میکند سرور فایل های مربوط به سایت شما را بنابه درخواست او به مرورگر کاربر ارسال میکند ، وقتی حجم فایلها زیاد باشد زمان زیادی برای ارسال از سرور به سمت مروگرکاربر خواهد برد. فشرده سازی GZIP یا Gzip compresses تمام صفحات و استایلها و فایلها را قبل از ارسال به مرورگر کاربرفشرده میکند تا زمان کمتری برای لود وبسایت ببرد، در نتیجه سرعت سایت شما افزایش میابد و فعالسازی آن برای تمامی سایتهایی که میخواهند در گوگل دیده شوند الزامیست

1. برای فعال سازی این فشرده ساز در سرورهای آپاچی در فایل htaccess که در ریشه وبسایتها معمولا قراردارد این دستورات را بچسبانید:


 # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts

 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript

 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

 # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
 BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent


  (0)   نظر


مشاهده تمامی مقالات توسط amir sangi

تایید شده