ویرایش فایل PDF

در این پست شما ویرایش فایل PDF را در ورد یاد خواهید گرفت

ویرایش فایل PDF

 • گزینه ی File را انتخاب کنید. 
 • پس زمینه ای باز می شود روی Open کلیک کنید.
 • روی گزینه ی PDF File که می خواهید ویرایش کنید ، کلیک کنید. 
 • جعبه ی دوگانه ای باز می شود که می گوید آیا می خواهید فایل PDF را به یک سند word انتقال دهید ؟ روی Ok کلیک کنید. 
 • اگر فایل PDF محتوایی داشته باشد که برنامه ی word نتواند آن را انتقال دهد، پنجره دیگری باز می شود . دوباره روی Ok کلیک کنید.
 • فایل PDF در برنامه ی word به عنوان یک فایل فابل ویرایش باز میشود شما می توانید هر تغییری که می خواهید ایجاد کنید. 
 • زمانی که برای ذخیره حاضر شد، فرمان Save را در نواز وظیفه ی Quick Access انتخاب کنید.
 • پنجره ی Save as باز خواهد شد. جایی را که می خواهید متن ذخیره شود انتخاب کنید اگر مایل هستید نام جدیدی برای فایل انتخاب کنید.
 • روی گزینه ی save as type کلیک کنید. و از منوی پایینی گزینه ی File type را انتخاب کنید . می توانید سند را به عنوان سند word یا فایل PDF ذخیره کنید.
 • روی save کلیک کنید.نام فایل را بنویسید و گزینه Save را کلیک کنید 
 • PDF: اگر مایل نیستید تغیرات زیادی را به سند وارد کنید یا اگر می خواهید از این مسأله مطمئن شوید که فایل در هر کامپیوتری باز می شود ، آن را به عنوان فایل PDF ذخیره کنید.Word document: اگر می خواهید باز هم تغییراتی وارد کنید یا دیگر افرادی می خواهند آن را ویرایش کنند. فایل به صورت Word document ذخیره کنید . در هر زمان که بخواهید می توانید آن را به صورت فایل PDF ذخیره کنید.


    (0)   نظر