تجزیه و تحلیل داده های آماری پرسشنامه ای در اکسل

در این پست شما تجزیه و تحلیل داده های آماری پرسشنامه ای در اکسل را یاد خواهید گرفت

اگر لیستی از بررسی داده ها در یک برگه وجود داشته باشد ، همانطور که در عکس زیر نشان داده شده است و شما وظیفه ی تجزیه و تحلیل این نظر سنجی و ایجاد یک گزارش و ارائه ی نتیجه را داشته باشید ، چگونه می توانید این کار را انجام دهید ؟! یک راه آسان، تجزیه و تحلیل این داده های نظرسنجی یا آمار پرسشنامه ای با کمکدر اینجا آن را به محدوده ی B61:K61 پر میکنیم . تصویر را ببینید :قسمت ۲: درصد را در همه ی نظرات محاسبه کنیدسپس شما باید درصد بازخورد در هر سوال را محاسبه کنید.۸٫ در نوع سلول B62 این فرمول B57/$B$61 را وارد کنید .( سلول B57 نشان دهنده ی بازخورد ویژه ای است که شما می خواهید آن را شمارش کنید و سلول $B$61 تعداد بازدید ها را نشان می دهد .شما می توانید در صورت نیاز آنها را تغییر دهید )برای جمع کردن بازخورد کل دکمه ی ENTER را بزنید . سپس قلم پر را به محدوده ای که می خواهید از این فرمول استفاده کنید بکشید .سپس سلول را به عنوان درصد با کلیک راست >FORMATS CELLS>PERCENTAGE تصویر را ببینیدهمچنین می توانید این نتایج را با درصد انتخاب آنها و با کلیک بر روی % (درصد سبک) در گروه با شماره در صفحه ی اصلی نشان دهید.۹٫ مرحله ۸ را برای تکرار درصد بازخورد در هر سوال تکرار کنید . تصویر را ببینید:گزارش یک بررسی را با نتایج محاسبه شده در بالا ایجاد کنیداکنون می توانید یک گزارش با نتیجه ی نظر سنجی ایجاد کنید.۱۰٫ عناوین نظر سنجی را در ستون ها انتخاب کنید . ( در این مورد A1:K1) و راست کلیک کنید .آنها را کپی کرده و سپس موارد را به یک صفحه ی خالی با راست کلیک انتقال دهید . این تصویر :اگر از مایکروسافت اکسل ۲۰۰۷ استفاده میکنید می توانید با انتخاب یک سلول خالی این درصد محاسبه شده را با اجرای دستورHome>paste>transpose به آن انتقال دهید . تصویر را ببینید :۱۱٫ عنوان را همانطور که نیاز دارید ویرایش کنید . تصویر را ببینید :۱۲٫ قسمت مورد نیاز برای نمایش درگزارش را انتخاب کنید و روی آن راست کلیک کنید.Copy را بزنید ، سپس به برگه ای که نیاز دارید آن را انتقال دهید بروید و یک سلول خالی مانند Cell B2 را انتخاب کنید . روی آن راست کلیک کرده و Paste>Paste Special را انتخاب کنید.تصویر را ببینید:۱۳٫ در کادر Paste Special ارزش و تقدم و تاخر اطلاعات را در قسمت Paste و Transpose بررسی کرده و برای بستن این گفت و گو روی OK کلیک کنید . تصویر را ببینید:مرحله ی ۱۰ و ۱۱ را تکرار کنید تا داده های مورد نیاز خود را کوپی کرده و جای گذاری کنید و پس از آن گزارش بررسی انجام شده است . تصویر را ببینید:نکته مهم! اگر می خواهید نرم افزار اکسل را در کمتر از ۳ هفته بصورت حرفه ای یاد 


  (0)   نظر