اضافه کردن ستون در اکسل

در این آموزش شما اضافه کردن ستون در اکسل را یاد خواهید گرفت

۱- عنوان ستون را از جایی که می خواید ستون جدید نمایش داده شود انتخاب کنید.به عنوان مثال اگر می خواهید یک ستون بین ستون های D و E وارد کنید ، ستون E را انتخاب کنید.

۱- عنوان ستون را از جایی که می خواید ستون جدید نمایش داده شود انتخاب کنید.به عنوان مثال اگر می خواهید یک ستون بین ستون های D و E وارد کنید ، ستون E را انتخاب کنید.

۲- روی دستور Insert در تب Home کلیک کنید .

۳- ستون جدید در سمت چپ ستون انتخاب شده ظاهر می شود .


  (0)   نظر