آموزش ایجاد پاورقی در ورد

در ورد 2003 1- از منوی Insert گزینه Reference را انتخاب کنید و سپس گزینه Footnote… را کلیک کنید تا دیالوگ باکس Footnote and Endnote باز شود. 2- ازاین دیالوگ باکس منوی روبروی عبارت Numbering را بر روی عبارت Restart Each Page قرار دهید و سپس OK کنید. در ورد 2007 و 2010 و احتمالاً 2013 1- از منوی References گروه Footnotes را پیدا کرده و بر روی فلش کوچک سمت راست پایین گروه دقیقاً روبروی کلمه Footnotes کلیک کنید تا دیالوگ باکس Footnote and Endnote باز شود. به جای این کار می‌توانید دکمه ترکیبی Alt+S و سپس حرف Q (بدون Alt) را تایپ کنید. 2- ازاین دیالوگ باکس منوی روبروی عبارت Numbering را بر روی عبارت Restart Each Page قرار دهید و سپس OK کنید. در همه ورژنهای ورد 1- عبارت Alt+I را تایپ کنید سپس حرف N (بدون دکمه Alt) را فشار دهید و سپس مجدداً حرف N (بدون دکمه Alt) را فشار دهید تا دیالوگ باکس Footnote and Endnote باز شود. 2- ازاین دیالوگ باکس منوی روبروی عبارت Numbering را بر روی عبارت Restart Each Page قرار دهید و سپس OK کنید.


  (0)   نظر