آموزش رسم و کشیدن شکل در فتوشاپ

در این پست آموزش رسم و کشیدن شکل در فتوشاپ را یاد خواهید گرفت.

Shape Tool (ابزار اشکال)فتوشاپ ابزار مخصوص رسم اشکال را در اختیار ما می گذارد،Rectangle Tools (ابزار مستطیل) ، Rounded Rectangle Tool (ابزار مستطیل گوشه گرد)، Ellipse Tool (ابزار بیضی)، Polygon Tool (ابزار چند ضلعی) ، Line Tool (ابزار خط) و Custome Shape Tool (ابزار شکل دلخواه). برای دسترسی به آنها در جعبه ابزار مانند شکل زیر آنها را می توانید بیابید:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپوقتی شکل مورد نظر خود را انتخاب کردید اگر خواستید داشتید شکل دیگری را انتخاب کنید می توانید علاوه بر جعبه ابزار از نوار آپشن ها که در بالای صفحه ظاهر می شود شکل مورد نظر را انتخاب کنید. مثلا من ابزار مستطیل را از جعبه ابزار انتخاب می کنم:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپحال به نوار آپشن ها نگاه می کنیم. همانطور که در تصویر زیر می بینید 6 گزینه قابل انتخاب است. براحتی با کلیک روی هر شکل می توانید آن را انتخاب کنید:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپ گزینه های لایه های Shape هاقبل از اینکه هر شکلی را رسم کنیم ابتدا نیاز هست به فتوشاپ بگوییم چگونه شکلی می خواهیم بکشیم البته منظورم مربع یا دایره بودن آن نیست. فتوشاپ اصولا سه نوع شکل را اجازه می دهد رسم کنیم: Vector، Path، Pixel-based Shapes . در آینده نگاه دقیق تری به تفاوت آنها خواهیم انداخت اما در اکثر مواقع از نوع Vector استفاده می کنیم. بر خلاف نوع پیکسل اشکال وکتوری به هر اندازه ای قابل تغییر سایز بدون افت کیفیت هستند.برای رسم شکل به صورت وکتور مانند تصویر زیر از نوار آپشن ها گزینه ی Shape Layers را انتخاب کنید.آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپ انتخاب رنگ برای شکلبعد از انتخاب گزینه ی Shape Layers این بار از طریق نوار آپشن ها روی رنگ کلیک می کنم که کنار کلمه Color قرار دارد:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپهر رنگی که در این مرحله انتخاب کنید را می توانید بعدا دوباره تغییر دهید.آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپ ابزار مستطیل – Rectangle Toolهمانطور که از نامش پیداست با این ابزار می توانید یک مستطیل رسم کنید. برای رسم روی یک نقطه کلیک کنید و ماوس را بکشید و در نقطه ی نهایی آن را رها کنید:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپفتوشاپ شکل را با رنگی که برای آن انتخاب کرده بودیم پر می کند:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپبرای رسم مربع کافی است که هنگام کشیدن شکل دکمه ی Shift را نگه دارید تا طول و عرض مستطیل برابر شود. لایه های شکل هاقبل از اینکه رسم بقیه ی شکل ها را ادامه دهیم بیایید نگاهی به پنل لایه ها بیاندازیم. اگر شما هم مانند من مستطی را رسم کرده باشید در پنل لایه ها شکل مستطیل درون لایه ای با نام shape 1 قرار گرفته است. هر شکلی در لایه ی مخصوص خودش قرار می گیرد. در قسمت سمت چپ رنگ شکل و در قسمت سمت راست شکل shape ما نمایش داده می شود:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپبا دابل کلیک روی رنگ شکل می توانیم رنگ آن را تغییر دهیم. ابزار مستطیل گوشه گرد – Rounded Rectangle Toolابزار مستطیل گوشه گرد همانطور که از نامش پیداست مستطیلی با گوشه های گرد رسم می کند. میزان گرد بودن گوشه ها را تغییر Radius در نوار آپشن ها کنترل می کنیم. هرچه مقدار آن بیشتر باشد گوشه ها گردتر می شوند. من 50 px را در نظر می گیرم:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپبرای رسم شکل عین رسم مستطیل عمل می کنیم. روی یک نقطه کلیک کرده و ماوس را می کشیم.آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپوقتی دکمه ماوس را رها می کنیم فتوشاپ آن را با رنگ انتخابی ما پر می کند:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپاین بار مستطیل گوشه گرد دیگری با Radius برابر با 150 px رسم می کنم:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپمتاسفانه راهی برای تغییر Radius پس از رسم مستطیل وجود ندارد. با سعی و خطا مقدار مورد نظر خود را به دست آورید. برای رسم مربع گوشه گرد هنگام رسم دکمه ی Shift را نگه دارید. ابزار بیضی – Ellipse Toolابزار بیضی به ما اجازه می دهد اشکال بیضی و دایره ای شکل رسم کنیم. برای رسم روی یک نقطه کلیک کرده و ماوس را کشیده و رها کنید:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپکلیک ماوس را که رها می کنید شکل با رنگ مورد نظر پر می شود:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپبرای رسم دایره موقع رسم دکمه ی Shift را نگه دارید. ابزار چندضلعی – Polygon Toolاز اینجا به بعد رسم شکل ها جذابتر می شود زیرا می توانیم تعداد اضلاع شکل را تعیین کنیم. تعداد اضلاع دلخواه خود را در بخش Sides در نوار آپشن ها وارد کنید. مقدار پیش فرض 5 است اما شما می توانید مقادیر 3 تا 100 را وارد کنید:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپبرای رسم روی یک نقطه کلیک کرده و ماوس را بکشید. آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپبا وارد کردن مقدار 3 برای Sides به راحتی می توانیم مثلث بکشیم:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپدر زیر یک چندضلعی با 12 ضلع می بینید:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپ رسم ستاره با ابزار چندضلعیبرای رسم ستاره با ابزار چندضلعی روی مثلث کوچک در نوار آپشن ها مانند شکل زیر کلیک کنید و گزینه ی Star را فعال کنید:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپسپس شکل را مانند روش همیشگی رسم کنید. با تغییر مقدار Sides می توانید تعداد تیغ های ستاره را تعیین کنید. در اینجا من عدد 5 را وارد می کنم:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپبا عدد 8 ستاره ی زیر به دست می آید:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپمی توانیم با تغییر Indent Sides By مقدار فرورفتگی اضلاع را مشخص کنیم من آن را به 90% تغییر می دهم:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپتعداد اضلاع را هم به 16 تغییر می دهم که حاصلش شکل زیر است:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپدر حالت پیش فرض گوشه های ستاره تیز است با انتخاب گزینه ی Smooth Corners آنها گرد می شوند:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپمن ستاره ای با 5 ضلع و گوشه های گرد کشیدم:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپهمچنین فرورفتگی های ستاره را نیز می توانیم گرد کنیم برای این کار گزینه ی Smooth Indents را فعال کنید:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپشکل من به صورت زیر درآمد:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپ ابزار خط – Line Toolآخرین ابزار، ابزار رسم خط است که به ما اجازه می دهد خطوط مستقیم رسم کنیم. برای تعیین ضخامت خط در نوار آپشن ها مقدار Weight را تغییر دهید. من مقدار 16 px را وارد می کنم:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپروی یک نقطه کلیک کرده و ماوس را بکشید و رها کنید. خط من به شکل زیر رسم شد:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپبرای اینکه خط به پیکان تبدیل شود روی مثلث کوچک در نوار آپشن ها کلیک کنید. فتوشاپ به شما اجازه می دهد ابتدا و انتهای خط را به نوک پیکان تبدیل کنید. من End را فعال می کنم:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپخط من به فلش زیر تبدیل شد:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپسایز پیش فرض سر پیکان را می توانید با تغییر مقادیر width و Length تغییر دهید. همچنین مقدار تورفتگی سر پیکان را با تغییر مقدار Concavity می توانید تعیین کنید:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپدر زیر نتیجه ی نهایی پیکان من را می بینید:آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپ از بین بردن کادر دور شکلاگر دقت کرده باشید پس از رسم هر شکل دورش کادری مشکی باقی می ماند. برای از بین بردن آن در پنل لایه ها به لایه ی شکل مورد نظر رفته و روی آیکن قسمت سمت راست لایه یک بار کلیک کنید.آموزش شکل ها (Shape) در فتوشاپتا اینجا با بخش های اصلی رسم شکل آشنا شدید در ادامه رسم اشکال دلخواه (Custome Shape) را بررسی می کنیم.  


  (0)   نظر